Psycholoog Groningen
telefoonnummer psycholoog groningen 06 - 0000 0000
e-mailadres psycholoog groningen info@psychologenpraktijk-groningen.nl
psycholoog Groningen

Werkwijze en behandelmethode van Psycholoog Groningen

Als ervaren GZ Psycholoog te Groningen ben ik gespecialiseerd als Cognitief-Gedragstherapeut en maak in mijn werk veel gebruik van de Oplossingsgerichte methode.

Wat is Cognitieve Gedragstherapie (CGt)?

CGt is een uitbreiding van de klassieke gedragstherapie. In de klassieke gedragstherapie pakt de therapeut ongewenste gedragingen en emoties aan door de prikkel die hier aan de basis ligt, te koppelen aan een ander, constructiever gedrag. De therapeut probeert hierbij door beloning van positief of gewenst gedrag en het negeren van negatief of ongewenst gedrag een gewenste gedragsverandering aan te brengen.

Cognitieve Gedragstherapie legt veel nadruk op de cognities (gedachten) van mensen. Deze therapievorm gaat ervan uit dat menselijke emoties en gedrag voor een groot deel bepaald worden door hun manier van denken. Maar andersom geldt ook, het gedrag en denken van mensen wordt bepaald door hun gevoel. Zo kunnen mensen in een cirkel terecht komen waarin ze zich bijvoorbeeld depressief voelen, denken dat het leven weinig zin heeft en zich lusteloos en passief gaan gedragen wat weer leidt tot het depressief voelen.

Cognitieve gedragstherapie gaat ervanuit dat het aanpakken van 1 of meerdere factoren (denken/gedrag/gevoel) zal leiden tot een verandering in de andere factoren. Een van de veelgebruikte technieken hiervoor is de RET-techniek. (Rationele Emotieve Therapie). Hiernaast zijn veelgebruikte technieken binnen de CGt: Exposure (het geleidelijk, gecontroleerd en gestructureerd blootstellen aan een angstige situatie) en EMDR (het verwerken van traumatische gebeurtenissen).
Psycholoog-NIP
Vergoedingen mogelijk
Afspraak op korte termijn

Heeft u nog vragen?

Neem dan vandaag nog vrijblijvend contact met mij op: psycholoog Groningen contact

Psycholoog Groningen is lid van:
nederlands instituut van psychologenNIP nederlands instituut psychologen vereniging eerstelijnspsychologen

Deel mijn website: