Psycholoog Groningen
telefoonnummer psycholoog groningen 06 - 0000 0000
e-mailadres psycholoog groningen info@psychologenpraktijk-groningen.nl
psycholoog Groningen

Werkwijze van Psycholoog Groningen

Hier vindt u meer informatie over de behandelingen bij Psycholoog Groningen. Wanneer u zich wilt aanmelden voor een eerste intakebehandeling met de psycholoog dan kan dat via de contactpagina van deze website.

Geen vaste protocollen

Bij de behandelingen wordt niet gebruik gemaakt van vaststaande protocollen. Als ervaren psycholoog gebruik ik namelijk graag precies datgene dat het beste past bij uw persoon en het stadium waar u zich in bevindt. Er zal natuurlijk wel in overleg met u gekozen worden voor een bepaalde behandelmethode, zodat er een rode draad loopt door het gehele behandelproces. Maar uiteindelijk zal de behandeling op elk moment geheel op uw persoon en uw vorderingen afgestemd worden.

Veel gebruikte technieken

Oplossingsgerichte therapie
Oplossingsgerichte therapie is een vorm van kortdurende psychotherapie die zich niet bezig houdt met probleemgedrag of klachten in het verleden of heden, maar zich richt op gewenst gedrag in de toekomst en hoe dit doel stap voor stap te bereiken.

U hebt honger en besluit in een restaurant te gaan eten. Na een tijd gewacht te hebben, wordt u uitgenodigd te gaan zitten en de ober stelt zich voor. Hij begint u vragen te stellen over uw honger: Hoe erg heeft u honger, hoe lang heeft u het al, had u vroeger ook vaak honger, welke rol speelde honger in uw ouderlijk gezin of familie, welke nadelen en misschien voordelen heeft het voor u? Als u daarna, nog hongeriger geworden, vraagt te kunnen eten, wil de gerant dat u eerst vragenlijsten invult over honger (en wellicht over allerlei andere zaken die de ober belangrijk vindt). Als dat allemaal gebeurd is, krijgt u een menu voorgeschoteld waar u niet om gevraagd heeft, maar waarvan de ober zegt dat het goed voor u is en vele hongerige mensen heeft geholpen. Hoe groot schat u de kans in dat u tevreden uit dit restaurant vertrekt?

Oplossingsgerichte therapie gaat niet zozeer in op oorzaken en het verleden maar richt zich vooral op de doelen voor de toekomst en de sterke kanten die de cliŽnt al heeft en ook al gebruikt.

Dus hoe gaat het nu? Wat wilt u graag anders? Wat zou de oplossing zijn om dat andere te bereiken. Wat de oorspronkelijke oorzaak van de klachten is is niet de belangrijkste vraag in deze therapie. Wel wat de oplossing is.

Oplossingsgerichte therapie is een kortdurende, snelwerkende en effectieve methode om diverse problemen aan te pakken. Te denken valt aan angst, depressie, onzekerheid, perfectionisme, seksuele problemen, dwangmatig gedrag etc.

Oplossingsgerichte therapie is een vorm van therapie waarin de cliŽnt een even actieve rol heeft in het verhelpen van zijn probleem als de therapeut. De cliŽnt is de expert en de therapeut helpt om op zoek te gaan naar de instrumenten die de cliŽnt eigenlijk al in zijn bezit heeft en gebruikt om zijn klacht effectief op te kunnen lossen.

(Uit: www.therapiehulp.nl)

Cognitieve Gedragstherapie
Cognitieve Gedragstherapie is een bewezen effectieve methode om klachten als angst, depressie, onzekerheid maar ook seksuele problemen en relatietherapie aan te pakken.

Cognitieve Gedragstherapie is een samenvoeging van Gedragstherapie en Cognitieve therapie. Als men spreekt over 'cognitieve gedragstherapie' kan meestal zowel 'cognitieve therapie' als 'gedragstherapie' en 'cognitieve gedragstherapie' worden bedoeld. Beide psychotherapeutische methoden zijn sterk gericht op de actualiteit. In gedragstherapie en cognitieve therapie gaat het met name over moeilijkheden die in het heden spelen en minder over problemen die in het verleden hebben bestaan.

Cognitieve therapie en gedragstherapie stoelen beide op een open en gelijkwaardige samenwerkingsrelatie tussen therapeut en cliŽnt. Behandelingen zijn klacht- of probleemgericht en kortdurend van opzet.Gedragstherapie en cognitieve therapie zijn onafhankelijk van elkaar ontstaan. De laatste tien jaar zijn cognitieve therapie en gedragstherapie meer met elkaar geÔntegreerd geraakt. Tegenwoordig worden zij vaak als ťťn en dezelfde soort psychotherapie beschouwd: cognitieve gedragstherapie of CGT.

Wetenschappelijke onderbouwing

Gedragstherapie en cognitieve therapie zijn beiden nauw verbonden met wetenschappelijke principes en onderzoek. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat cognitieve therapie en gedragstherapie dikwijls vergelijkbare gunstige effecten hebben op de problemen van cliŽnten. Ook is steeds duidelijker aangetoond dat de werkwijze van beide methodes - huiswerk, oefeningen en samenwerking tussen therapeut en cliŽnt - goed op elkaar aansluit. In de psychologie ziet men steeds beter in dat 'anders leren denken' en 'anders leren doen' uitstekend met elkaar kunnen worden gecombineerd in ťťn en dezelfde behandeling.

Door al deze inzichten zijn cognitieve therapie en gedragstherapie steeds hechter verweven tot cognitieve gedragstherapie. Cognitieve gedragstherapie kan dus zowel de manier van denken en interpreteren van de cliŽnt beÔnvloeden, als diens manier van doen en laten. Soms ligt de nadruk meer op denken, soms meer op doen en laten. In andere gevallen werkt men gelijktijdig met beide aspecten.

Bron: www.vgct.nl
Psycholoog-NIP
Vergoedingen mogelijk
Afspraak op korte termijn

Heeft u nog vragen?

Neem dan vandaag nog vrijblijvend contact met mij op: psycholoog Groningen contact

Psycholoog Groningen is lid van:
nederlands instituut van psychologenNIP nederlands instituut psychologen vereniging eerstelijnspsychologen

Deel mijn website: